Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Thomas Jefferson, ο επικούρειος πρόεδρος των ΗΠΑ γράφει σε μια επιστολή του τα εξής:

"Το τραπεζιτικό σύστημα το έχουμε απορρίψει κι δυο μας εξίσου και διαπαντός. Μπορώ να το συλλογιστώ ως μια κηλίδα που μένει σε όλα μας τα συντάγματα, η οποία, αν δεν καλυφθεί, θα καταλήξει σε καταστροφή τους, ήδη έχει επέλθει το χτύπημα από τους παίκτες της διαφθοράς, και παρασύρει στην πορεία της, τις περιουσίες και τα ήθη των πολιτών μας. ... Και ειλικρινά πιστεύω, συμφωνώντας μαζί σας, ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα από τους τακτικούς στρατούς. Και ότι η αρχή του να δαπανώνται χρήματα που πρέπει αργότερα να καταβληθούν από τους απογόνους, υπό το όνομα της χρηματοδότησης, είναι μια απάτη μελλοντική σε μεγάλη κλίμακα".

Thomas Jefferson – Επιστολή στον John Taylor, 26 Μαΐου, 1816

The system of banking we have both equally and ever reprobated. I contemplate it as a blot left in all our constitutions, which, if not covered, will end in their destruction, which is already hit by the gamblers in corruption, and is sweeping away in its progress the fortunes and morals of our citizens.... And I sincerely believe, with you, that banking establishments are more dangerous than standing armies; and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is but swindling futurity on a large scale.

Thomas Jefferson -- Letter to John Taylor, May 26, 1816

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου