Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

................μικρά πράγματι τα του βίου,
γι αυτό φροντίστε να περάσετε γλυκιά ζωή
από μέρα σε νύχτα δίχως να είστε λυπημένοι,
καθώς ελπίδες ο χρόνος δεν διασώζει,
μα ασχολούμενος με τον εαυτό του πετά μακριά.

.......ΣΜΙΚΡΑ ΜΕΝ ΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ,
ΤΟΥΤΟΝ Δ' ΟΠΩΣ ΗΔΙΣΤΑ ΔΙΑΠΕΡΑΣΑΤΕ
ΕΞ ΗΜΕΡΑΣ ΕΣ ΝΥΚΤΑ ΜΗ ΛΥΠΟΥΜΕΝΟΙ,
ΩΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΜΕΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ
ΣΩΙΖΕΙΝ, ΤΟ Δ' ΑΥΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΣ ΔΙΕΠΤΑΤΟ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (503)

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος