Τετάρτη 15 Απριλίου 2020...Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς
πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως.

..Να φιλοσοφούμε λοιπόν, εάν σκοπεύουμε θα είμαστε σωστοί πολίτες και να διάγουμε ωφέλιμο βίο.

αποδ. Π.Παναγιωτόπουλος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, αποσπ. 9

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

ΖΩΝ ΜΕΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΓΑΡ ΑΥΡΙΟΝ ΑΔΗΛΟΝ ΕCΤΙ

απόλαυσε όσο είσαι ζωντανός, γιατί η επόμενη μέρα είναι αβέβαιη

απόδ. Π.Παναγιωτόπουλος


πηγή: Χαραγμένο σε ασημένιο κύπελο από την Πομπηία, Λούβρο Παρίσι  

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020ἄνθρωπος, φα­­μέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλ­λου ὤν

Αριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28


Όπως λέγεται, ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που υπάρχει για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλον. (μετάφραση Β. Κάλφας)