Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

 κόσμον τόνδε, [τὸν αὐτὸν ἁπάντων], οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.

Ηράκλειτος

Πηγή: αποσπ.30 Κλήμης Στρωμ. V104,3


Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

 

Λέει ο Επίκουρος, "Η στιγμή να γυρίσει κανείς στον ίδιο τον εαυτό του, είναι όταν είναι αναγκασμένος να αναμιγνύεται με το πλήθος".
(Σενέκας, από την ΧΧV επιστολή προς Λουκίλιο, σε μετάφραση του Λεωνίδα Αλεξανδρίδη)