Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

 ἤν δ᾿ ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς βούλεται θνῄσκειν

Ευριπίδης, Άλκηστις, στιχ. 669-672

όταν όμως έλθει κοντά ο θάνατος, κανείς δε θέλει να πεθάνει

αποδ. ΠΠ


Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

ἡ εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδέ ἐν χρυσῷ· ψυχή οἰκητήριον δαίμονος

Δημόκριτος αποσπ. Β 171 Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker

η ευδαιμονία δεν βρίσκεται στα πλούτη αλλά στην ψυχή

ελεύθερη απόδοση Π.Π.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

"ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν"

                                      Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1096a

"για την σωτηρίας της αλήθειας, μέχρι και τις προσωπικές μας αντιλήψεις αναιρούμε" αποδ. Π.Π.