Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Ισημερία σήμερα. Ίση ημέρα ίση νύχτα..


Ο Επίκουρος ασχολήθηκε αναλυτικά με την φυσιολογία, την μελέτη της Φύσης,έτσι ώστε εξηγώντας τα φαινόμενα, να έχουμε μια ατάραχη ζωή. Έγραψε το έργο "Περί Φύσεως" σε 37 βιβλία. Σήμερα υπάρχουν από το έργο αυτό, η περίληψή του στην επιστολή προς Ηρόδοτο, τα παπυρικά αποσπάσματα από το Ερκολάνουμ και μεγάλο μέρος του στο ποίημα του Λουκρήτιου "Περί φύσεων των πραγμάτων". 
Οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια ήταν γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων με την παρατήρηση των κύκλων των ουράνιων σωμάτων. Η φυσιολογία σήμερα, μας εξηγεί επακριβώς το φαινόμενο των εποχών στην περιοχή μας (βόρειο ημισφαίριο) που βασίζεται στην κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο (μια πλήρης περιστροφή είναι ένα έτος) και στην ύπαρξη κλήσης 23ο στον άξονα περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της. Με λίγα λόγια όταν η κορυφή του άξονα γέρνει προς τη Γη, τότε εμείς στην περιοχή μας (βόρειο ημισφαίριο και ανάμεσα στον πόλο και στον ισημερινό) στο μέγιστο σημείο (θερινό Ηλιοστάσιο) έχουμε καλοκαίρι και όταν στο μέγιστο σημείο (χειμερινό Ηλιοστάσιο) ο άξονας κοιτά το διάστημα και όχι τον Ήλιο, έχουμε χειμώνα. Τα μεσοδιαστήματα είναι η Άνοιξη (εαρινή Ισημερία) και το Φθινόπωρο (φθινοπωρινή Ισημερία). 

https://www.youtube.com/watch?v=9n04SEzuvXo