Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐξ ἀνθρώπων γενομένης μέχρι τινὸς δυνάμει τε ἐξερειστικῇ καὶ εὐπορίᾳ εἰλικρινεστάτη γίνεται ἡ ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκχωρήσεως τῶν πολλῶν ἀσφάλεια.  (Επίκουρου 14η Κύρια Δόξα - Διογένης Λαέρτιος 10ο Βιβλίο των Βίων Φιλοσόφων)

"Την ασφάλεια έναντι των άλλων ανθρώπων που μέχρι κάποιο σημείο την επιτυγχάνουμε με την δύναμη και την ευπορία, την καθιστούμε ξεκάθαρη με την ήσυχη ζωή και την αναχώρηση από το πλήθος".

Π.Π.

 

Δεν χωνεύω αυτόν που μιλάει για μάχες και για τον πολυδάκρυτο τον πόλεμο, την ώρα που απολαμβάνει το κρασί του πλάι σ᾽ έναν ολόγιομο κρατήρα·
μ᾽ αρέσει αυτός που συγκερνώντας τα λαμπρά δώρα των Μουσών και της Αφροδίτης αναθυμάται παλιές κι αγαπημένες διασκεδάσεις.

οὐ φιλέω, ὃς κρητῆρι παρὰ πλέωι οἰνοποτάζων
νείκεα καὶ πόλεμον δακρυόεντα λέγει,
ἀλλ᾽ ὅστις Μουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ Ἀφροδίτης
συμμίσγων ἐρατῆς μνήσκεται εὐφροσύνης

ΑΝΑΚΡΕΩΝ απ. 2 West

https://www.greek-language.gr/

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

 κόσμον τόνδε, [τὸν αὐτὸν ἁπάντων], οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.

Ηράκλειτος

Πηγή: αποσπ.30 Κλήμης Στρωμ. V104,3


Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

 

Λέει ο Επίκουρος, "Η στιγμή να γυρίσει κανείς στον ίδιο τον εαυτό του, είναι όταν είναι αναγκασμένος να αναμιγνύεται με το πλήθος".
(Σενέκας, από την ΧΧV επιστολή προς Λουκίλιο, σε μετάφραση του Λεωνίδα Αλεξανδρίδη)

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

 ἤν δ᾿ ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς βούλεται θνῄσκειν

Ευριπίδης, Άλκηστις, στιχ. 669-672

όταν όμως έλθει κοντά ο θάνατος, κανείς δε θέλει να πεθάνει

αποδ. ΠΠ


Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

ἡ εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδέ ἐν χρυσῷ· ψυχή οἰκητήριον δαίμονος

Δημόκριτος αποσπ. Β 171 Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker

η ευδαιμονία δεν βρίσκεται στα πλούτη αλλά στην ψυχή

ελεύθερη απόδοση Π.Π.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

"ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν"

                                      Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1096a

"για την σωτηρίας της αλήθειας, μέχρι και τις προσωπικές μας αντιλήψεις αναιρούμε" αποδ. Π.Π.

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020...Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς
πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως.

..Να φιλοσοφούμε λοιπόν, εάν σκοπεύουμε θα είμαστε σωστοί πολίτες και να διάγουμε ωφέλιμο βίο.

αποδ. Π.Παναγιωτόπουλος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, αποσπ. 9

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

ΖΩΝ ΜΕΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΓΑΡ ΑΥΡΙΟΝ ΑΔΗΛΟΝ ΕCΤΙ

απόλαυσε όσο είσαι ζωντανός, γιατί η επόμενη μέρα είναι αβέβαιη

απόδ. Π.Παναγιωτόπουλος


πηγή: Χαραγμένο σε ασημένιο κύπελο από την Πομπηία, Λούβρο Παρίσι  

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020ἄνθρωπος, φα­­μέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλ­λου ὤν

Αριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28


Όπως λέγεται, ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που υπάρχει για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλον. (μετάφραση Β. Κάλφας)