Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐξ ἀνθρώπων γενομένης μέχρι τινὸς δυνάμει τε ἐξερειστικῇ καὶ εὐπορίᾳ εἰλικρινεστάτη γίνεται ἡ ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκχωρήσεως τῶν πολλῶν ἀσφάλεια.  (Επίκουρου 14η Κύρια Δόξα - Διογένης Λαέρτιος 10ο Βιβλίο των Βίων Φιλοσόφων)

"Την ασφάλεια έναντι των άλλων ανθρώπων που μέχρι κάποιο σημείο την επιτυγχάνουμε με την δύναμη και την ευπορία, την καθιστούμε ξεκάθαρη με την ήσυχη ζωή και την αναχώρηση από το πλήθος".

Π.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου