Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.

 .. η ηθική αρετή σχετίζεται με την ηδονή και με τον πόνο: για την μεν ηδονή πράττουμε ευτελή πράγματα, για τον δε πόνο απέχουμε των καλών. Γι᾽ αυτό και είναι ανάγκη  να εκπαιδευόμαστε σε αυτά από την νεότητα μας, όπως λέει ο Πλάτωνας, ώστε να χαιρόμαστε και να λυπούμαστε με αυτά που πρέπει· διότι σωστή παιδεία, αυτή είναι.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1104b