Κυριακή 16 Μαΐου 2021

 Ἤν δ' ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνῄσκειν, ... 

  Εὐριπ., Ἄλκηστις, 671-672

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου