Τετάρτη 15 Απριλίου 2020...Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς
πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως.

..Να φιλοσοφούμε λοιπόν, εάν σκοπεύουμε θα είμαστε σωστοί πολίτες και να διάγουμε ωφέλιμο βίο.

αποδ. Π.Παναγιωτόπουλος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, αποσπ. 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου