Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Εξ ώραι μόχθοις ικανώταται. Αι δε μετ' αυτάς γράμμασι δεικνύμενοι “ζήθι” λέγουσι βροτοίς.
Ελληνική Ανθολογία 10ο Βιβλίο 43ο επίγραμμα - ΑΔΗΛΟΝ

Έξι ώρες εργασίας είναι υπεραρκετές. Οι αμέσως επόμενες, όπως δείχνουν τα γράμματα, λένε στους θνητούς “ζήσε”. *

*
ζ = η έβδομη ώρα
η = η όγδοη ώρα
θ = η ένατη ώρα
ι = η δέκατη ώρα
ζήθι
αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου