Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Να προσπαθούμε την επόμενη μέρα να την κάνουμε καλύτερη απ’ την προηγούμενη, όσο βρισκόμαστε στο δρόμο (της ζωής). Κι όταν φτάνουμε στο τέρμα, να ηρεμούμε με ευχαρίστηση.

Πειρᾶσθαι τὴν ὑστέραν τῆς προτέρας κρείττω ποιεῖν, ἕως ἂν ἐν ὁδῷ ὦμεν ἐπειδὰν δ ἐπὶ πέρας ἔλθωμεν, ὁμαλῶς εὐφραίνεσθαι.
Επίκουρου Προσφώνησις XLVIII.(48)

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου