Κυριακή 2 Μαρτίου 2014


Τα πάθη ή αλλιώς τα συναισθήματα λένε (οι επικούρειοι) πως είναι δύο, η ηδονή (δηλαδή η τέρψη, η ευχαρίστηση) και η αλγηδόνα ή αλλιώς ο πόνος. Υπάρχουν σε όλα τα ζώα και το πρώτο είναι οικείο ενώ το άλλο ξένο. Πάνω σ’ αυτά κρίνουμε τις προτιμήσεις και τις αποφυγές στην ζωή μας.


Πάθη δὲ λέγουσιν (fg. 260 Us.) εἶναι δύο, ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα, ἱστάμενα περὶ πᾶν ζῷον, καὶ τὴν μὲν οἰκεῖον, τὴν δὲ ἀλλότριον· δι' ὧν κρίνεσθαι τὰς αἱρέσεις καὶ φυγάς.

Διογένης Λαέρτιος 10.34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου