Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Φιλόδημος ο Γαδαρηνός, επικούρειος φιλόσοφος (110 π.χ.χ.-35 π.χ.χ.)

Ὠς τούτου μόνον ἀρέσκει εἰπεῖν, ὅτι βίος οὗτος ἅριστος ἐφ' ᾦ ἡ πλείστη συνείη εὐημερία και εἰρήνη καί ἐλαχίστη παρενοχλοῦσα φροντίς.

Αρεσκόμαστε να λέμε μόνον τούτο, ότι ο άριστος βίος είναι τέτοιος, εφόσον συνάπτει την περισσότερη ευημερία και ειρήνη και την ελάχιστη παρενοχλούσα φροντίδα.

Φιλόδημου, περί Οικονομίας

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου