Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

"Μην ξεχνάς! παρόλο που είσαι θνητή φύση και παρ' όλο που σου δόθηκε περιορισμένος χρόνος για ζωή, πως έφτασες (χάρη στη λογική κρίση για την ουσία της φύσης) στο άπειρο και στην αιωνιότητα και πως κατανόησες ό,τι υπάρχει, ό,τι υπήρξε και ό,τι θα υπάρξει'. (Επίκουρου προσφώνηση 10)

Ενώ είμαστε τουλάχιστον "κάτι" αφού έχουμε την δυνατότητα να κατανοούμε ότι υπήρξε. ότι υπάρχει και ότι θα υπάρξει, παριστάνουμε το τίποτε χάνοντας την ζωή μας ασκόπως μακρυά από αυτό που μας καθορίζει η ίδια η φύση.

Τάκης Παναγιωτόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου