Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Αθήναιος υμνεί τον Επίκουρο με το παρακάτω επίγραμμα: 

"άνθρωποι, μοχθείτε για τα χειρότερα και για το κέρδος
άπληστοι συγκρούσεων άρχετε και πολέμων·
ο πλούτος της φύσης όμως έχει ένα όριο
ενώ οι κενές κρίσεις μια απέραντο οδό,
αυτό είναι που αποκόμισε ο υιός του Νεοκλή(ο Επίκουρος)
 από τις Μούσες ή από την Πυθία των ἱερῶν τριπόδων".

ὃν καὶ Ἀθήναιος δι' ἐπιγράμματος οὕτως ὑμνεῖ (App. Anth. iv. 43)·

ἄνθρωποι, μοχθεῖτε τὰ χείρονα, καὶ διὰ κέρδος
ἄπληστοι νεικέων ἄρχετε καὶ πολέμων·
τᾶς φύσιος δ' ὁ πλοῦτος ὅρον τινὰ βαιὸν ἐπίσχει,
αἱ δὲ κεναὶ κρίσιες τὰν ἀπέραντον ὁδόν,
τοῦτο Νεοκλῆος πινυτὸν τέκος ἢ παρὰ Μουσέων
ἔκλυεν ἢ Πυθοῦς ἐξ ἱερῶν τριπόδων.

αποδ. Τάκις Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου