Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ~2.300 έτη πριν από σήμερα 

«Γινόμαστε μια φορά, δεύτερη δεν είναι δυνατόν να γεννηθούμε και ούτε πρόκειται αυτό να συμβεί στον αιώνα τον άπαντα. Εσύ δε δίχως να είσαι κύριος της αυριανής ημέρας, αναβάλλεις το να χαίρεσαι. Ο δε βίος περνάει και ο καθένας μας χάνεται απασχολούμενος». 

ΓΕΓΟΓΑΜΕΝ ΑΠΑΞ, ΔΙΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΔΗ ΔΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΗΚΕΤΙ ΕΙΝΑΙ. ΣΥ ΔΕ ΟΥΚ ΩΝ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΑΙΡΟΝ. Ο ΔΕ ΒΙΟΣ ΜΕΛΛΗΣΜΩ ΠΑΡΑΠΟΛΛΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ. Επίκουρου Προσφώνησις 14 

Δρ Elisabeth Kübler-Ross , λίγα χρόνια πριν από σήμερα 

"Μόνο όταν πραγματικά γνωρίσουμε και κατανοήσουμε ότι έχουμε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα στη γη - και ότι δεν έχουμε τρόπο να ξέρουμε πότε ο χρόνος μας τελειώνει -, τότε θα αρχίσουμε να ζούμε την κάθε μέρα μας στο έπακρο, σαν να ήταν η μόνη εκείνη που είχαμε." 

It's only when we truly know and understand that we have a limited time on earth - and that we have no way of knowing when our time is up, we will then begin to live each day to the fullest, as if it was the only one we had. - Dr Elisabeth Kübler-Ross

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου